Οκτώβριος 2017

View all on this date written articles further down below.
17 Οκτ 2017

Καριέρα και Γενιά «Υ»

Η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου και η εργασία εν γένει έχουν πληγεί αρκετά τα τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό…

Read more

02 Οκτ 2017

Λογιστική & Ιστορία!

«Ο βίος ανθρώποις λογισμού κ’ αριθμού δείται πάνυ. Ζώμεν (δε) αριθμώ και λογισμώ. Ταύτα γαρ σώζει βροτούς» Επίχαρμος (5ος αι.…

Read more